Voordelen

Prefabricage en maatschappelijke voordelen

Prefabricage biedt verschillende voordelen: minder (steeds schaarser wordende) specialistische arbeid op de bouwplaats, minder bouwverkeer, minder bouwafval en geconditioneerde en gecontroleerde omstandigheden in de constructiewerkplaats die de kwaliteit ten goede komen. Daar staat tegenover dat er bij prefab minder 'last minute' kan worden geïmproviseerd, dat ontwerpbeslissingen eerder vastgelegd moeten worden en een strakkere organisatie is vereist. Maar als de werkvoorbereiding en de bouworganisatie kloppen, levert een industriële, geprefabriceerde bouwwijze een veel hogere bouwsnelheid op.

Logistiek en bouwsnelheid

De combinatie van prefabricage, lichte elementen dus makkelijke vervoerbaarheid en hijsbaarheid én maatvastheid biedt logistieke voordelen. De vloer-, wand- en dakelementen worden grotendeels in de werkplaats onder gecontroleerde omstandigheden geprefabiceerd. Bij voldoende werkvoorbereiding, doordachte planning en correcte montage levert prefabricage tijdwinst op voor de aannemer en de opdrachtgever. Afgeleide voordelen zijn geringer beslag op de opslagcapaciteit op de bouwplaats en minder hinder voor omwonenden. Door de combinatie van constructieve mogelijkheden en logistieke voordelen is moderne elementenbouw uitermate geschikt voor renovatie en herstructurering.

Duurzaamheid

Naast de genoemde voordelen van prefabricage is lichter bouwen vanzelfsprekend duurzaam. Door gebruik te maken van lichte, maar sterke materialen weegt het gebouw minder dan bij traditionele bouw. Er wordt simpelweg minder materiaal gebruikt. Bovendien levert de gewichtsbesparing minder transport en hijsbewegingen op die zich vertalen in lagere milieulasten.


De materialen die worden toegepast bij moderne elementenbouw zijn van zichzelf ook duurzaam. Allereerst door de grote mate van hergebruik. Hout is bovendien een vernieuwbaar materiaal dat bij verstandige kap onuitputtelijk is. Het gebruikte hout komt uit productiebossen waarmee de bouwmethode bijzonder milieuvriendelijk is. Staal, gips en glaswol zijn 100% recyclebaar en daarmee voorbeelden van bouwmaterialen die cradle-to-cradle zijn.

Overspanningen

Vloerconstructies met overspanningen tot 8 m kunnen zonder problemen in moderne elementenbouw worden uitgevoerd. Maar ook grotere overspanningen zijn mogelijk. En dat bij een zeer geringe constructiehoogte. Voor grotere overspanningen kunnen hogere of samengestelde vloerprofielen worden gebruikt. Daardoor is het mogelijk om woningen met ook minder gangbare indelingen zonder enige beperking uit te voeren. Dit biedt uitgelezen mogelijkheden voor flexibele plattegronden en indelingsvrijheid.

Flexibiliteit

De skeletten en frames van de constructie bestaan uit lijnelementen zoals kolommen en liggers, stijlen en regels. De wanden en vloeren worden gevormd door plaatmateriaal. In de ruimte daartussen kunnen installaties en leidingen eenvoudig in het systeem opgenomen worden. In de stijlen en regels zijn gaten aangebracht om leidingen door te voeren. Door de integratie kan de hoogte van de vloer beperkt blijven en de wand- of geveldikte beperkt. Omdat de leidingen in een holle ruimte liggen, zijn ze makkelijk bereikbaar en eenvoudig te wijzigen.

Met moderne elementenbouw kan, door de eenvoud van het systeem, met een grote mate van flexibiliteit worden ontworpen. Het is een industrieel, geprefabriceerd bouwsysteem met tailor made kwaliteiten. Ontwerpers zijn bevrijd van breedtematen van tunnelbekistingen. De lay out van vloerelementen wordt door de leverancier aangepast aan de woningplattegrond.

 

Warmte-isolatie

Met moderne elementenbouw is hoge warmte-isolatie te behalen. De ruimte tussen het plaatmateriaal aan de buiten- en binnenzijde is volledig te vullen met isolatiemateriaal. Goed vervormbare isolatiematerialen zijn prima om eventuele installaties en leidingen te vouwen. Moderne prefab gevels zijn daardoor veel efficiënter dan de traditionele luchtspouw. Deze ruimtewinst wordt nog groter als het nieuwe Bouwbesluit in werking treedt. De daarin geëiste warmteweerstand van de constructie Rc moet minstens 3,5 zijn. De totale breedte van een gemetseld binnen- en buitenblad, isolatie en een luchtspouw is dan minstens 370 mm. Bij houtskeletbouw en staalframebouw is 250 mm geveldikte al ruim voldoende voor de nieuwe eis.

Geluidwering

Bij de appartementenbouw vergen de steeds hogere eisen aan contactgeluid aanpassingen van de gebruikelijke constructies. Bouwers hebben de keuze uit een zwaardere vloer of een zwevende dekvloer. Monoliete gietbouwvloeren dienen tegenwoordig 850 kg per vierkante meter te zijn. Dat is 3 à 4 maal de belasting die de vloer vanuit de gebruikseisen moet dragen. Zo'n zwaardere vloer heeft consequenties voor bijvoorbeeld de fundering en de gebouwhoogte met stijgende kosten tot gevolg.

Met buigslappe, losgekoppelde constructies zoals bij moderne elementenbouw is eenzelfde of zelfs hogere geluidsisolatie mogelijk. Dat, met een 3 of 4 keer geringer gewicht en een kleinere constructiehoogte. Met verschillende typen dekvloeren en plafonds zijn de prestaties te finetunen. Er dient aandacht te worden geschonken aan ontwerp, werkvoorbereiding en uitvoering, maar met lichte vloeren is een zeer hoge akoestische kwaliteit mogelijk.