Geluid- en trillingscomfort

Traditionele bouwmethoden in de meerlaagse woningbouw maken plaats voor moderne elementenbouw, zoals staalskeletbouw, houtskeletbouw en staalframebouw. Dit zijn lichtgewicht bouwsystemen, waarbij ook de wand- en vloerelementen en dak- en gevelelementen licht zijn uitgevoerd. Lichtgewicht bouwsystemen bestaan in het algemeen uit meerdere lagen en zijn twee- tot driemaal zo licht als de steenachtige en betonnen systemen.

Of een woning als comfortabel wordt ervaren, wordt voor een groot deel bepaald door het geluid- en trillingsniveau in de woning. Lichtgewicht bouwsystemen kennen naast doorgave van geluid en trillingen door de vloeren en de wanden nog een overdrachtspad: de knoop waar de wanden en vloeren samenkomen. TNO heeft samen met een aantal partners onderzoek gedaan naar de overdracht van geluid en trillingen via de bouwknoop. Op deze website treft u de resultaten aan.

Activiteiten