Geluid- en trillingscomfort

Door het relatief geringe gewicht moet er extra aandacht worden besteed aan de geluid- en trillingsoverdracht in lichtgewicht constructies. Daarom startte TNO in 2005 in samenwerking met enkele marktpartijen het onderzoeksproject 'Bouwknopen in lichtgewicht gebouwen'. Uit dit onderzoek kwam naar voren, dat elegante, lichtgewicht systemen een adequaat antwoord kunnen bieden op de steeds hogere comforteisen

Bij het onderzoek zijn met de computer diverse constructies gemodelleerd die hun weerstand tegen trillen of geluidsisolatie niet uitsluitend uit extra massa halen, maar uit een doordacht gebruik van massaveersystemen. Deze systemen lenen zich voor bijvoorbeeld houtskeletbouw, staalframebouw en staalskeletbouw in combinatie met lichte vloeren zoals staalplaat-beton, IDES en Quantum Deck. De prestaties zijn te verhogen door toepassing van zwevende dekvloeren, vrijdragende plafonds en doos-in-doos constructies.

Om het gedrag van geluid en trillingen te voorspellen, is bij de modellering gebruikt gemaakt van SEA (statistical energy analysis) en FEM (finite element method, ofwel eindige-elementenmethode). Aan de hand van proefopstellingen en voltooide gebouwen zijn de voorspellingen gevalideerd en gekalibreerd. Met de computermodellen is het nu mogelijk de verwachte geluidsoverdracht met een nauwkeurigheid van enkele dB(A)’s te bepalen. Bovendien zijn de eigen frequenties en trillingen van vloeren goed te benaderen.

De opgedane kennis wordt actief verspreid onder ingenieursbureaus en akoestisch adviesbureaus. In de toekomst worden uit het computermodel ontwerpmiddelen ontwikkeld zoals principedetails en praktische rekentools.