Prestatiebepaling geluid en trillingen

Voor een goede geluids- en trillingsprestatie is het belangrijk dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de bouwknoop, daar waar verschillende bouwdelen (vloeren en daken, wanden en gevels) samenkomen. De normen voor geluids- en trillingsprestatie (bv Eurocode of NEN6702) zijn van oudsher gericht op de zware bouw. De bouwknoop wordt hierin eigenlijk niet beschouwd. Er zijn geen kentallen voor de bouwknoop beschikbaar, noch zijn er rekenmethoden beschikbaar om de prestatie van de knoop te bepalen. Om deze kennislacune op te vullen is er door een consortium van partijen bij TNO onderzoek gedaan naar de geluids-en trillingsprestatie van lichte bouwsystemen.