Uitvoering

Let op het volgende bij de montage van de draagconstructie en de afbouw van vloeren, plafonds en wanden:

Dilataties

Dilataties en afveringen kunnen uitvoeringsgevoelig zijn. Het begint bij een robuust ontwerp (met ruime marges voor beschikbare ruimte). Maar het is verstandig dit intensief te controleren bij de bouw. Let bijvoorbeeld op leidingen die in de woningscheidende wanden lopen (zoals standleidingen van de riolering), deze zijn vaak zo dik dat de isolatie uit de woningscheidende wand niet meer (voldoende) aangebracht kan worden.

Ontkoppeling

De ontkoppeling bij zwevende dekvloeren is kwetsbaar. Let erop dat bij een ontkoppelde vloer, de binnenwanden die erop gemonteerd ook ontkoppeld zijn en niet via de dragende wanden een contactgeluidslek veroorzaken. Let er bijvoorbeeld op dat bij een ontkoppelde vloer toitletleidingen, keukenblokken, plinten e.d. geen koppeling vormen tussen zwevende dekvloer en de dragende vloer.

Afkitten

Het flexibel afkitten van naden van scheidingswanden is van groot belang, dit wordt vaak vergeten omdat de wandenbouwer aangeeft dat kitwerk bij de aannemer hoort en de aannemer niet weet dat deze wanden moeten worden gekit. Voor de juiste (lucht)geluidafdichtingen van wanden is het noodzakelijk om de inwendige hoeken (minimaal 1-zijdig) flexibel af te kitten. Waar nodig kit aanbrengen tegen een passende rugvulling. Het niet of verkeerd aanbrengen van de kit, kan geluidslekken veroorzaken. Dit gebeurt bijvoorbeeld waneer inwendige hoeken alleen worden afgevoegd met (voegen)gips. Dit gips krimpt of scheurt los waardoor en een (lucht)geluidslek ontstaat. Wandcontactdozen of sparingen voor leidingen liefst niet tegen over elkaar aanbrengen in een woningscheidende wand.