Laagfrequent geluid

De geluidisolatie bij lage frequenties, ook onder de 125 Hz, verdient speciale aandacht. De geluidisolatie bij lage frequenties kan bijvoorbeeld worden verhoogd door:

Ontkoppelen

Constructielagen in vloeren van elkaar te “ontkoppelen” door verende/flexibele elementen tussen de lagen toe te passen die voldoende laagfrequent zijn afgeveerd (spouwbladen in wanden in ieder geval volledig van elkaar loskoppelen). De dimensionering van deze elementen is afhankelijk van het bouwconcept en de daarin toegepaste vloersystemen. Het kan gaan om rubber(granulaat) stroken of blokken, of een mineraalwollaag met passende dynamische stijfheid. Gedacht moet worden aan afveerfrequenties onder de 250 Hz, bij voorkeur zo laagfrequent mogelijk. Indien voldoende laagfrequente afvering niet mogelijk is, dient in ieder geval de combinatie te worden gezocht met het toepassen van een zwaardere laag in de constructie.

Spouwgrootte

Het toepassen van een voldoende grote spouw in woningscheidende vloeren en wanden, bij voorkeur een spouw (afstand van plaatmateriaal tot plaatmateriaal) van minimaal 250 mm tot 300 mm in wanden, en minimaal 200 mm in vloeren. Hoe groter de spouw, hoe beter de geluidisolatie laagfrequent. De spouw dient (deels) te worden gevuld met mineraalwol (met passende densiteit, tot zo’n 50 kg/m3).

Massa

Zeker vloerconstructies niet té licht te maken, door minimaal één van de lagen zwaarder uit te voeren, bijvoorbeeld door toepassing van een dunne beton- of anydrietlaag (massa bijvoorbeeld zo’n 100 tot 150 kg/m2).