Literatuur en Normen

  • Bouwbesluit online, http://www.bouwbesluitonline.nl
  • SBR richtlijn, Trillingen van vloeren door lopen – Richtlijn voor het voorspellen, meten en beoordelen, 2005.
  • NEN-EN 12354-1, Geluidwering in gebouwen – Berekeningen van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van de bouwelementen – Deel 1: Luchtgeluidisolatie tussen ruimten, mei 2000.
  • NEN-EN 12354-2, Geluidwering in gebouwen – Berekeningen van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van de bouwelementen – Deel 2: Contactgeluidisolatie tussen ruimten, april 2000.
  • ISO 10848, Acoustics – Laboratory measurement of the flanking transmission of airborne and impact sound between adjoining rooms – Part 1: Frame document, april 2006.
  • NEN 5077, Geluidwering in gebouwen – Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd, oktober 2006.
  • Europese Commissie – Technical Steel Research: “Generalisation of criteria for floor vibrations for industrial, office, residential and public building and gymnastic halls”, RFCS Report EUR 21972 EN, ISBN 92-79-01705-5, 2006, http://europa.eu