Beoordelingscriteria

Geluidoverdracht

De luchtgeluidisolatie-index Ilu;k en de contactgeluidisolatie-index Ico worden in het Bouwbesluit als beoordelingsgrootheid gebruikt. Deze ééngetalswaarden worden berekend vanaf de 125 Hz octaafband. Aangezien voor lichte bouwsystemen lagere frequenties dan 125 Hz een rol kunnen spelen, is het aan te bevelen deze ook in de beoordeling van de ééngetalswaarden mee te nemen. De ééngetalswaarden moeten dan inclusief de 63 Hz octaafband worden berekend. Het Bouwbesluit eist dat de ééngetalswaarden respektievelijk minimaal 0 dB en 5 dB bedragen. De Bouwbesluit-waarden zijn wettelijk voorgeschreven, maar projectgericht is de inzet van hogere comforteisen mogelijk.

Trillingsoverdracht

In de SBR richtlijn “Trillingen van vloeren door lopen” zijn zes vloerklassen (A t/m F) met de daartoe behorende ES-RMS90 waarden gedefinieerd. In onderstaande tabel worden de aanbevolen klassen gegeven ten aanzien van de gebruiksfunctie. De klassen zijn ruim opgezet (factor 4 tussen boven- en ondergrens). Hoewel volgens de tabel een waarde van 3,2 wordt aanbevolen, adviseren wij voor woongebouwen een ES-RMS90 van maximaal 1,6 op de zendvloer (de eigen vloer, waar geëxciteerd wordt) aan te houden en op de ontvangvloer (de buurvloer, waar beoordeeld wordt) een waarde van maximaal 0,1.

 

Meer informatie »